Jistota příjmu. Zajistěte si nezávislý příjem.

By | Červen 2, 2016

Proč jistota příjmu? Je nutné něco takového řešit?

Nejistota patří k nejčastějším příčinám stresu, proto jistota příjmu přispívá k pohodě a zdraví! Nedávný celoevropský průzkum veřejného mínění odhalil, že téměř tři čtvrtiny zaměstnanců se v práci stresují a jako příčinu tohoto stresu vidí nejistotu svého zaměstnání nebo riziko reorganizace ve firmě, kvůli kterému mohou o svoji pozici přijít. Celkem 66 procent dotázaných pak spojuje stres také s odpracovanými hodinami nebo s pracovní zátěží a 59 procent přikládá stres vystavení nepřijatelnému chování jako je šikana či obtěžování.

Ačkoli se to nezdá, náklady na stres v různých státech při práci jsou velké. Například ve Francii v roce 2007 byly odhadnuty na tři miliardy eur. Ve Spojeném království odborníci odhadují, že v letech 2009-2010 bylo zameškáno přibližně 9,8 milionů pracovních dnů z důvodu stresu při práci a zaměstnanci vykazovali v průměru 22,6 dne absencí. Rakušané pak psychosociální poruchy uvádějí jako hlavní důvod předčasného odchodu do důchodu.

Podle odborníků duševní pohoda je nepostradatelná pro dobré zdraví a kvalitu života. Umožňuje jednotlivcům využít celý potenciál a vyrovnávat se s běžným stresem v životě, tedy produktivně pracovat a hrát pozitivní úlohu ve své komunitě.

Proto odborníci doporučují: umožňování pružných pracovních režimů, zajišťování podpory z hlediska problémů každodenního života, například v přístupu v péči o děti, zajišťovat třeba také školení zaměřená na problematiku duševního zdraví.

Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. http://www.bvv.cz/msv/aktuality/nejistota-zamestnani-patri-k-nejcastejsim-pricinam/

Výhody pracovního projektu podnikání z domu

Vytvořte si jistý vedlejší příjem. Začněte pracovat při stávajícím zaměstnání nebo podnikání. Mějte tak jistotu, že pokud vaše zaměstnání skončí nebo vám nebudou vyhovovat pracovní podmínky,

  • budete mít možnost dělat ihned něco jiného,
  • rozšířit časovou dotaci toho, co si nyní začnete na vedlejší činnost.

Nejedná se pouze o problém ztráty zaměstnání, ale často jsou lidé postaveni před rozhodnutí, zda opustit zaměstnání kvůli složitému dojíždění nebo nutnosti péče o člena rodiny – ať už z důvodu nemoci nebo z důvodu péče o malé děti. V těchto případech je v běžném zaměstnání pokles příjmu nevyhnutelný, přitom výdaje rodiny zůstávají stejné. Jistota příjmu je pak to poslední, co čekáte.

Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce na různých úrovních v různém časovém rozsahu. Pracujeme v internetovém byznysu a využíváme ty nejmodernější technologie pro práci i samotnou podporu našich spolupracovníků. Díky tomu pracujeme efektivně, s volnou pracovní dobou a s rostoucími příjmy. Jistota příjmu je to, co si vybudujete sami.
Pracujeme většinou z domova, pracovní dobu si určujeme sami, pracovní úkoly si organizujeme svobodně podle potřeby. Nejsme závislí na pracovní době nebo splněných úkolech jiných členů týmu. Jsme hodnoceni za vlastní splněné úkoly. Jistota příjmu je to, za co jste ochotni převzít zodpovědnost.

jistota příjmuSoučasné trendy nám velmi pomáhají. E-business (pracovní činnost řízená online) a snaha efektivně využívat zdroje (finanční, časové) i velké rozšíření internetu a dostupnost internetových a mobilních technologií dnes umožňují využít tyto nástroje k práci většině lidí. Inspirovali jsme se v zahraničí, v ČR jsme jediný pracovní tým s takto rozsáhlým systémem podpory pro práci řízenou z domova.

Chcete se nezávazně a podrobně informovat o možnostech, které náš pracovní projekt přináší?

Upozornění zájemcům: Nehledáme zájemce o manuální domácí práci, ani čistě administrativní domácí práci, nehledáme rovněž zájemce o krátkodobé brigády nebo jednorázové přivýdělky. Pokud hledáte takovýto typ práce, přejeme hodně štěstí jinde. Distancujeme se od všech podvodných nabídek slibujících rychlé zbohatnutí, vysoký finanční zisk nebo snadný výdělek na internetu. Náš pracovní projekt slibuje realistické výsledky úměrné pracovnímu úsilí, vynaloženému času a individuálním schopnostem.

Moje zkušenost
V mém pracovním životě příliš jistoty nebylo nikdy. Přestože mám kvalitní vzdělání, většinou nebyly k dispozici vhodné pracovní příležitosti. Sama jsem se často zpočátku setkala s tím, že jsem neměla požadovanou délku praxe, často jsem byla zaměstnána na smlouvy na dobu určitou, jednalo se také o konkurzovaná místa a jistota, že v jednom zaměstnání mohu setrvat více let, vůbec nebyla. Pracovní situaci mi velmí ztížila skutečnost, že jsem se ocitla jako samoživitelka, mám dvě děti a byla jsem nucena hledat práci podle toho, kde jsem našla vyhovující bydlení, setkala jsem se s tím, že při konkurzu jsem se do stala do nejužšího výběru a nakonec dostal přednost uchazeč – muž bez dětí. Byla jsem v situaci, kdy jsem měla dokonce dvě zaměstnání, abych si zajistila potřebný příjem. Pak přišlo období, kdy jsem řešila dlouhodobější nemoc v rodině, ošetřování člena rodiny a v této době jsem jedno ze svých zaměstnání musela vynechat, abych zvládala potřebné věci.
Pravdou je, že tato příležitost mě tehdy zachránila. Pracovala jsem z domova a mohle obstarat vše potřebné. Zároveň jsem se po rozvodu několikrát stěhovala, ale tato práce řízená přes internet fungovala stále, zákazníci, obchodní partneři ani spolupracovníci nepostřehli vůbec nic, protože přes internet jsem své aktivity mohla řídit odkudkoliv a stále.

Nyní mám v tomto projektu na starosti výběr nových spolupracovníků, pokud vyplníte dotazník uchazeče, budu Vás kontaktovat s dalšími informacemi, než se budeme domlouvat dál.

RNDr. Blanka Roučková, Teamleader LinkedIn

Staňte se fanoušky na Facebooku